Affiche Hermitage Amsterdam

Affiches 3: gelukkig Ruslandjaar!

Mijn huis hangt vol met affiches en andere memorabilia. De komende tijd licht ik er een paar uit. Vandaag: Aan het Russische hof, openingstentoonstelling Hermitage Amsterdam.

Koningin Beatrix en de toenmalige Russische president Medvedev brachten in juli 2009 een avond door op een podium op de Amstel. Ze luisterden en keken er naar talrijke sterren, zoals de pianobroers Jussen en een ballet van Hans van Manen, alles op muziek van Moesorgski’s Schilderijententoonstelling. Het was de officiële opening van de Hermitage Amsterdam, filiaal van het grootste museum ter wereld, de Hermitage in het vroegere Winterpaleis in Sint-Petersburg.

In die tijd maakte ik een radioprogramma over Russische cultuur in Nederland en Vlaanderen en ik had een uitnodiging aangevraagd voor de persvoorbezichtiging. Met een afspraak voor een interview met de directeur vertrok ik naar Amsterdam, naar het enige museum in die stad dat binnen de afgesproken tijd was verbouwd en heropend.

De bijeenkomst was bijzonder grootschalig en professioneel opgezet. In de geheel verbouwde hal van het vroegere verzorgingshuis Amstelhof stonden honderden journalisten in de rij voor hun registratie. Afhankelijk van het medium waarvoor zij werkten kregen zij ofwel het boek over het gebouw (bijvoorbeeld voor verslaggevers van een architectuurmagazine) ofwel de catalogus van de eerste expositie, Aan het Russische Hof. Een rondleiding door het gebouw volgde.

De directeurs van de Russische en de Nederlandse Hermitage waren aanwezig en spraken ons toe. Mijn interview met de Nederlandse directeur Ernst Veen viel bijna in het water toen mijn afspraak niet geregistreerd bleek te staan, maar omdat alle interviews maximaal 5 minuten mochten duren, kon ik ertussen gefietst worden. Ik was bang niet al mijn vragen te kunnen stellen in die paar minuten, maar Veen gaf zo snel, terzake en toch volledig antwoord, dat ik al vrij snel begreep rustig aan te kunnen doen. Anders dan mijn voorganger hoefde ik niet door een strenge dame met horloge aan de tijd herinnerd te worden. In het restaurant “Neva” hieven wij het glas op de opening van het museum.

Nu het Nederland-Ruslandjaar 2013 begint, lijkt deze opening me een mooi moment van internationale samenwerking om op terug te blikken. Met dit affiche, dat er nog altijd hoofs bijhangt, en met een deel van de radiouitzending van toen.

Ik wens u allen een prachtig Nederland-Ruslandjaar!